ИА «Контекст Причерноморье»
Одесса  >  Мониторинги
Легальна заробiтна плата — вибiр обiзнаних працiвникiв
14.01.2020 / Газета: Вечерняя Одесса / № 5(10852) / Тираж: 10407

Сприяння легалiзацiї тiньової зайнятостi помiж населення є серед основних прiоритетiв дiяльностi Пенсiйного фонду України.

На жаль, i досi вiдносини мiж роботодавцями та найманими працiвниками найчастiше не вiдповiдають нормам дiючого законодавства. Зазвичай це стосується фiзичних осiб-пiдприємцiв, якi, приховуючи прибуток, отриманий вiд дiяльностi (реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, тощо), виплачують найманим працiвникам кошти, якi частково не врахованi в бухгалтерських документах, або ж взагалi залучають найманих працiвникiв без офiцiйного оформлення трудових вiдносин.

Деякi роботодавцi, бажаючи скоротити витрати, оформлюють працiвникiв на половину або на чверть ставки та документально вiдображають заробiтну плату нижче встановленого законом мiнiмуму.

На цей час молодi працiвники не бачать проблем в отриманнi «тiньової» зарплати, тому що до кишенi надходять «чистi доходи». Але, даючи згоду працювати на таких умовах, люди позбавляють себе у майбутньому встановлених державою соцiальних гарантiй.

Тому хотiлося б звернутися до тих, хто має намiр працевлаштуватися або вже встиг це зробити, — вимагайте укладання трудового договору. I навiть коли вам надали трудовий договiр, ви маєте поцiкавитися, в якому розмiрi перераховують за вас єдиний соцiальний внесок. Адже, згiдно Закону України «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування», тiльки за умови офiцiйного нарахування заробiтної плати, сплати єдиного соцiального внеску працiвник вважається застрахованим. В iншому випадку ви втрачаєте оплату лiкарняного, виплати допомоги у разi нещасного випадку та допомоги з безробiття в разi втрати роботи, страхового стажу для пенсiї.

Важливiсть цього найбiльшою мiрою вiдчують на собi тi, чий час виходу на пенсiю вже наближається, але необхiдного страхового стажу для оформлення пенсiї, який у 2020 роцi становить 27 рокiв, не вистачає. I тому для набуття потрiбного стажу вони вимушенi працювати пiсля 60 рокiв.

Звертаємо вашу увагу — отримати iнформацiю про страховий стаж, нараховану заробiтну плату та сплаченi страховi внески можливо через особисте звернення до органiв Пенсiйного фонду або через особистий кабiнет на WEB-порталi Пенсiйного фонду України.

Автор: -

© 2005—2020 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2020 S&A design team / 0.009
Перейти на полную версию сайта