ИА «Контекст Причерноморье»
Одесса  >  Мониторинги
АДМІНРЕФОРМА І ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ
20.02.2021 / Газета: Чорноморські новини / № 12-13(22231-22232) / Тираж: 8525

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) підготувало відповіді на найпоширеніші запитання щодо передачі, ліквідації чи організації закладів культури і створення центрів культурних послуг.

До якого часу територіальні громади повинні взяти на свій баланс районні заклади культури?

Відповідно до абзацу четвертого пункту 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України.

Відповідно до підпункту 1 пункту 18 розділу І Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (від 17.09.2020 №907-IX) фінансування на районні заклади культури не буде передбачене у відповідних бюджетах районного рівня.

Відповідно до підпункту 14 пункту 51 розділу І Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (від 15.12.2020 №1081-IX) «….районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з бюджетів таких територіальних громад».

Отже, для нормального функціонування закладів культури, необхідно якнайшвидше здійснити передачу закладів культури районного рівня територіальним громадам.

Яким чином територіальна громада може отримати погодження МКІП на ліквідацію, реорганізацію закладу або його виключення з базової мережі?

У разі прийняття рішення про необхідність ліквідації чи реорганізації закладів культури, відповідно до частини третьої статті 22 Закону «Про культуру» територіальна громада має звернутись листом до МКІП та надати вичерпну інформацію про:

— причини необхідності і доцільності реорганізації або ліквідації закладу культури;

— дотримання вимог, визначених Нормативами забезпечення населення клубними закладами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 12 листопада 1998 р. №1775, Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами державної та комунальної форм власності, затвердженого наказом Міністерства культури від 15 жовтня 2013 р. №983, та Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 6 лютого 2019 р. №72;

— кількість штатних одиниць, які зберігаються та/або скорочуються;

— передачу майна, в тому числі бібліотечних фондів, а у випадку клубних закладів також інформацію про кількість аматорських колективів, які функціонують на базі закладу, та за рахунок якого закладу буде забезпечено їх подальше функціонування;

— заклад, на базі якого будуть надаватися відповідні культурні послуги жителям населеного пункту, де ліквідовується заклад культури;

— відстань від центру населеного пункту, в якому ліквідовується заклад культури, до закладу культури, на базі якого будуть обслуговуватися жителі насаленого пункту, в якому ліквідовується заклад культури;

— рішення засновника про реорганізацію або ліквідацію закладу (копія відповідного рішення);

— контакти відповідальної особи, з якою МКІП може зв’язатися для уточнення деталей та прийняття виваженого рішення.

Чи може територіальна громада відмовитися від закладу культури, якщо рішення про його передачу вже було прийнято на районному рівні?

Ні, не може. Відповідно до абзацу четвертого пункту 10 розділу V Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом. А відповідно до підпункту 14 пункту 51 розділу І Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (від 15.12.2020 №1081-IX) «….районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з бюджетів таких територіальних громад».

Що робити, якщо заклад культури в аварійному стані, не підлягає ремонту та загрожує безпеці, а МКІП не погоджує ліквідацію?

Одними з основних завдань МКІП є забезпечення розвитку сфери культури, дотримання прав громадян України у сфері культури, забезпечення доступності національного культурного надбання, культурних благ та мистецької творчості.

Відповідно, для отримання погодження МКІП на ліквідацію закладу культури необхідно надати вичерпну інформацію про заклад, на базі якого будуть надаватися відповідні культурні послуги жителям населеного пункту, де ліквідовується заклад культури. Якщо жителі зони обслуговування закладу, що ліквідується, будуть забезпечені доступом до якісних культурних послуг іншим закладом культури, а відстань до нього та інші вимоги відповідають чинним державним соціальним нормативам у сфері обслуговування закладами культури (постанова Кабінету Міністрів від 12 листопада 1998 р. №1775, наказ Міністерства культури від 15 жовтня 2013 р. №983, постанова Кабінету Міністрів від 6 лютого 2019 р. №72), то МКІП надасть погодження на ліквідацію такого закладу.

Яким чином можна ліквідувати чи реорганізувати обласний заклад, що не розвивається близько 10 років?

Процедура погодження ліквідації або реорганізації обласного закладу культури не відрізняється від подібної процедури для закладів територіальних громад. Але в даному випадку рішення про ліквідацію або реорганізацію має приймати обласна рада, а лист з проханням надати відповідне погодження має підготувати обласна державна адміністрація.

Чи законним є повідомлення про вивільнення працівників закладу культури, якщо рішення про ліквідацію закладу та скорочення ще не приймалося на сесії відповідної ради?

Якщо рішення про ліквідацію за-кладу ще не прийнято, то підстава для повідомлення працівників про вивільнення відсутня.

Відповідно до роз’яснень Міністерства юстиції при змінах в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган повинен з дотриманням вимог частини третьої статті 22 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» звернутися до первинної профспілкової організації, якщо вона створена. Після цього має видати відповідний наказ про внесення змін в організацію виробництва і праці, в якому розкривається зміст цих змін, утворюються комісії з проведення ліквідації або реорганізації, яким доручається здійснити заходи, пов’язані з ліквідацією або реорганізацією підприємства. Наступним кроком має стати наказ, яким уповноважить відділ кадрів або інший відділ підприємства, на який покладено здійснення функції відділу кадрів, провести необхідні заходи в зв’язку зі звільненням працівників (не пізніше, ніж за два місяці до їх проведення), включаючи озна-йомлення працівників з наказом під розпис та вручення письмового повідомлення про звільнення.

Де можна отримати більше інформації про центри культурних послуг?

Центри культурних послуг (ЦКП) — це багатофункціональні публічні простори, які забезпечать доступність населенню базового набору культурних послуг, створять можливість в одному місці зібрати дорослих, дітей, молодь і людей старшого покоління, аби всі охочі могли навчитися новому та вільно спілкуватися.

Необхідність створення ЦКП визначено такими документами державної політики, як План заходів щодо реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 травня 2019 р. №355, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів від 5 серпня 2020 р. №695, та Указ Президента України від 18.08.2020 №329/2020.

Законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (від 15.12.2020 №1082) передбачено субвенцію у розмірі 200 млн. грн з державного бюджету місцевим бюджетам на створення ЦКП за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України на 2021 рік, а саме за рахунок плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей. Порядок та умови надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення ЦКП культурних послуг наразі розробляється МКІП відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України.

З презентацією та попереднім варіантом базової архітектурної моделі ЦКП можна ознайомитися за посиланням https://decentralization. gov.ua/news/13153.

Автор: -


© 2005—2021 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2021 S&A design team / 0.009
Перейти на полную версию сайта